Bedre byliv
gennem bedre byrum

KvæsthusprojektetSankt Annæ Projektet
Den bærende idé i både Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er at skabe større sammenhæng i området. Skabe rum for et mangfoldigt byliv, skabe et enklere trafikalt flow, sikre klimatilpasning i forhold til skybrud og sidst, men ikke mindst, skabe et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde.

Info om Kvæsthusselskabet

  • Kvæsthusselskabet er et datterselskab til Realdania By & Byg
  • Kvæsthusselskabet opererer Kvæsthusprojektet
  • Kvæsthusselskabet er paraply for Sankt Annæ Selskabet, som opererer Sankt Annæ Projektet

Kvæsthusselskabet holder til i den gule pavillon, for enden af Kvæsthusbassinet. Her sidder ledelsen for både Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet.

Kvæsthusprojektet rummer pladsdannelse på Kvæsthusmolen, et parkeringsanlæg med plads til 500 personbiler nedenunder og Kysse-trappen for enden af Kvæsthusbassinet.

Videre til Kvæsthusprojektet

Sankt Annæ Projektet rummer renovering og skybrudssikring af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst.

Videre til Sankt Annæ Projeket